Image

En gammal visa från Järnboås. Ur samlingen ”Folkmusik i Västmanland”, Västmanlands spelmansförbund. texten upptecknades år 1867 av skolläraren Per Persson i Finnshyttan, Järnboås. Melodin finns tyvärr inte bevarad.

Musik: Rune Paulsson

En gammal visa från Järnboås