Image

Polska efter kättingsmeden och spelmannen Karl-Johan Pettersson f 1877 i Ramnäs och urmakaren Claes Frödin från Nora. Uppt Stig Hartman

Arr: Rune Paulsson

Polska