Image

Skrap-Olles polska efter Carl Carlander (född Andersson), Utterberg f 1848 i Laxåsen, Ljusnarsbergs socken, som hade lärt den av sin far  Anders Gustav Andersson f 1821. ”Skrap-Olle” var en blind spelman från Linde socken. Ur samlingen ”Folkmusik från Västmanland”, Västmanlands spelmansförbund.

Arr: Rune Paulsson

Skrap-Olles polska