Image

Slängpolska från Hjulsjö. Ur samlingen ”Folkmusik från Västmanland”, Västmanlands spelmansförbund. Efter ”Spelkungen” August Andersson, Uttersberg, Heds socken. F 1842 i Ljusnarsberg, d 1938. Han lärde sig polskan när han som 20-åring var i Hjulsjö för att förkovra sig i musik.

Arr: Rune Paulsson

Slängpolska från Hjulsjö