Image

Vals efter Per Erik Eriksson, Järnboås. Ur Svenska låtar, Västmanland. Uppt Per Persson.

Arr: Rune Paulsson

Vals efter P E Eriksson