Image

Elsa Lindblad Jansson

Elsa Lindblad Jansson, f 1924 i Järnboås. Dotter till Knut Lindblad. Pianist och organist.