Image

Emma Hansson, ”Backagårds-Emma”

Emma Hansson, ”Backagårds – Emma” levde mellan 1872-1956. Hon föddes på
Backagården i Öskevik. Emma var dotter till värdshusvärden Israel Hansson. Under 1800-talet var denna gård värdshus och skjutsstation.

När Carl-Erik Hartman var i 18-årsåldern flyttade han till Öskevik. Emma och han var mycket tillsammans och han var mycket förtjust i hemme. Senare gifte sig Emma och flyttade till Uppland.