Image

Erik Israelsson

Erik Israelsson, f 1858 i Älvhyttan, d 1910. Bergsman och fiolspelman. Bror till Israel Israelsson.