Image

Gustav Eriksson

Gustav Eriksson, Nora. Fiolspelman kallad ”Oförskräckt.” Han lär vid en spelmansstämma i Karlskoga 1923 ha erhållit en ost i pris för sitt spel.