Image

Jan Erik Wallin

Jan Erik Wallin, f 1816, far till Gustaf Wallin. Det var han som lärde Gustaf att spela. Jan Erik Wallin ansågs på sin tid vara bygdens förnämste spelman. Han i sin tur var elev till Petter Ersson ”Spel-Kula.” Jan Erik Wallin reste tillsammans med en son till Amerika och avled där i Dakota. Det finns uppgifter om att han avled 1880.