Image

Johan Jansson

Johan Jansson, kallades ”Sjungare -Janne”, och även ”Sigges Jan.” Han vandrade under många år omkring i Nora och Järnboås socknar. Han ansåg att hans  uppgift var att predika, sjunga och bota folk från sjukdomar. Han var en ständig besökare vid gudstjänster. Till dem anlände han tidigt och där lät han sin sång höras.