Image

Linus Danielsson

Linus Danielsson, f 1883, d 1968. Fiolspelman från Götlunda.