Image

Per-Erik Ohlsson

Per-Erik Ohlsson, f 1840 i Hidinge socken, d 1917. Han lärde sig tidigt att att spela fiol och klarinett. En bidragande orsak var hans farbror, skräddaren Karl Högberg, eller ”Kalle vid åa” som han kallades, vilken var en skicklig fiol- och klarinettspelman. I ungdomen var Per-Erik Ohlsson anställd vid Närkes regementes musikkår. Eftersom han var notkunnig upptecknade han efter hand de melodier som han hade hört spelas i sin hemtrakt.