Image

Per Jacobsson

Per Jacobsson, f 1824, d 1925. Han föddes i Spjutvik och levde där under hela sitt 101-åriga liv. I yngre år var han en ofta anlitad spelman. Spelmanstagen gick inte ur honom ens på ålderns höst. Ännu som hundraårig underhöll han med musik på sin fiol. Hans dotter Matilda Berglund spelade durspel.