Image

Per Persson

Per Persson var skollärare och spelman. Han föddes i Timanshyttan1846, d 1919 i S Husby utanför Nora. Per började tidigt i sin ungdom att spela fiol och spelade både nya och äldre folklåtar. Ur minnet skrev han ner sin fars låtar. Han gav även bort noter för att väcka intresse för folkmusik.

1879 skickade Per Persson ett låtmaterial och brev till Akademien. I hans brev kan man läsa följande : ”För närvarande är här på orten en stor del av folket läsare, vadan det nu sällan inträffar att man roar sig med dans. Därjämte uttränges fiolen av handklaveret vars skrål är lättare att frambringa än fiolens välljud, och inom kort när de gamla hinna dö bort, skall här bland folket icke finnas en enda fiolspelare.