Image

Stig Hartman

Stig Hartman, f i Bångbro 1913, d 2007. Musiker, musiklärare och arrangör. Stig spelade under många år fagott i olika symfoniorkestrar. Han hade även under lång tid en spelmanskvartett som ofta spelade hans egna arrangemang i radio. Stigs stora intresse har varit folkmusiken. Han har samlat och upptecknat och arrangerat folkmusik från Bergslagen. Den sk ”Hartmansamlingen” finns numera arkiverad hos hembygdsföreningen i Ljusnarsbergs kommun.