Image

Sven Orsa, (Olsson) ”Stagga-Sven”

Sven Orsa, (Olsson) ”Stagga-Sven”,  F 1833 i Öskevik, Nora socken, och levde till 1894. Dagkarl och arbetare. Sångare och fiolspelman. Han hade en mycket vacker och stark sångröst som hördes vida omkring. Han brukade om kvällarna sitta på masugnskransen och sjunga visor och låtar. Det sägs att t o m herrskapen gick ut och lyssnade på honom.

En gång i sin ungdom blev Sven skickad till staden för att köpa matvaror. Det var ett s k skickebud, han skulle handla för flera hushåll. I ett skyltfönster fick han då se en fiol. Han gick in och köpte den istället för mat. Den gången blev han nog inte välkommen hem, men på äldre dagar var han allmänt omtyckt för sitt ”rara” sätt.

Carl-Erik Hartman säger sig ha lärt många låtar efter Sven när han bodde i Öskevik i sin ungdom.