Image

”Bergstug-Jannes” vals. Ur Linus Danielssons notsamling ”Bergstug-Janne” var en spelman från Linde socken

Bergstug-Jannes” Vals