Image

Noter – Nora/Linde bergslag

 • Amadeus gånglåt
 • Bergslagsvals
 • Bergstug-Jannes vals
 • Beväringspolska
 • Brudlåt från Älvhyttan
 • Brudmarsch
 • Brudmarsch från Greksåsar
 • En gammal visa från Järnboås
 • En liten låt
 • En riktig slängpolska
 • En vandring i Kilsbergen
 • Ett nytt år är begynt
 • Fars favoritvals
 • Fattiga Lind socken
 • Fridens polska
 • Fridens vals
 • Gammal vals
 • Gånglåt från Kilsbergen
 • Gökpolska efter ”Spel-Kula”
 • Hambo från Järnboås
 • Hambopolkett efter Westberg
 • Hambopolkett från Born
 • Hambopolska
 • Hambopolska efter Gustav Wallin
 • Hambopolska efter Hedmark
 • Holmagubbens favoritpolska
 • Holmagubbens vals. (Vals i Tullstugan)
 • Huggaremamma
 • I liesmedjan
 • Inte har ja´ont
 • Klarinett och fiolpolka
 • Locklåt
 • Lusa-Pelles polska
 • Mazurka ur Claes Frödins notbok
 • Meks-mässvalsen
 • Menuett. Herrskapsdans från Siggebohyttan
 • Murare-Jans marsch
 • Norsocksvalsen
 • Nyårsvalsen
 • Och hör du Karin!
 • Ole Bulls polska
 • Öskeviksvalsen
 • På dansbanan
 • Polka efter ”Klarinett-Gustaf”
 • Polka efter Erik Israelsson
 • Polka från Älvhyttan
 • Polkett
 • Polkett efter ”Glysen” och Hedmark
 • Polonäs
 • Polonäs från Järnboås
 • Polska
 • Polska efter ”Blinda-Lasse”
 • Polska efter ”Skrap-Olle”
 • Polska efter ”Spel-Kula”
 • Polska efter ”Spel-Kula” och Hartman
 • Polska efter ”Thomas-Gustav”
 • Polska efter Ahlström
 • Polska efter Axel Westberg
 • Polska efter Claes Frödin
 • Polska efter Hedmark
 • Polska efter Israel Israelsson
 • Polska efter Per-Erik Eriksson
 • Polska efter spelman ”Glys”
 • Polska för tre
 • Polska från 1700-talet
 • Polska från Älvhyttan
 • Polska från Dalkarsberg
 • Polska från Finnshyttan
 • Polska från Järnboås
 • Polska från Nora bergslag
 • Polska från Öskebohyttan
 • Polska i dur och i moll
 • Polska ur ”Fridens” notbok
 • Schottis från Ås
 • Septembervals
 • Sextondelspolska
 • Skams polska
 • Skänklåt efter ”Tomas-Gustav”
 • Skogspolska
 • Skrap-Olles polska
 • Slängpolska
 • Slängpolska från Hjulsjö
 • Smideslåt från Kilsbergen
 • Spel-Kulas polska
 • Tallåsa-Teodors shottis
 • Till slåttermossen
 • Två polonäser från Järnboås
 • Vallåt
 • Vallåt efter ”Sigge i Norrbo”
 • Vals
 • Vals efter ”Holm-Kalle”
 • Vals efter ”Tomas-Gustav”
 • Vals efter ”Vena-Pelle”
 • Vals efter Ahlström
 • Vals efter Janne Nordahl
 • Vals efter P E Eriksson
 • Vals från Born
 • Vals från Finnshyttan
 • Vals från Järnboås
 • Vals från Lindesberg
 • Vals från Skofthyttan
 • Vals från Skrekarhyttan
 • Vårbäcken
 • Visa efter ”Backagårds-Emma”
 • Visa efter ”Stagga-Sven”
 • Visan om svartälvsolyckan
 • Yrvädersvals