Image

”Murare-Jans” marsch. Uppt. Olof Andersson efter J V Magnusson, Fanthyttan, Guldsmedshyttan. Spelmannen ”Murare-Jan” var från Fanthyttan. F omkr 1820, d 1850. Han fick en ond bråd död, ”söp” och blev troligen ihjälslagen. Arr. är ett försök till tolkning av Olof Anderssons uppteckning.

Arr: Rune Paulsson

Murare-Jans marsch