Image

Norsocksvalsen. Vals efter Gustav Wallin som angav att det var en ”norsocksvals”, d.v.s. den var från Nora socken.

Arr: Rune Paulsson

Norsocksvalsen