Image

Polka efter Erik Israelsson. Erik Israelsson, Älvhyttan. I uppteckningen är polkan noterad i D-dur vilket kan tyda på att Erik behärskade lägespel. Uppt Gustav Wallin.

Arr. Rune Paulsson

Polka efter Erik Israelsson