Image

Polka efter ”Klarinett-Gustaf”. Efter Gustaf Karlsson, Älvhyttan. Låten fanns i hans efterlämnade notsamling.

Arr: Rune Paulsson

Polka efter ”Klarinett-Gustaf”