Image

Polska från 1700-talet. Efter ”Spel-Petter”, Petter Persson, Edsberg vilken trodde att han lärt sig polskan, som gick tillbaks till 1700-talet, av ”Spel-Kula”, Petter Ersson, Älvhyttan.

Arr: Rune Paulsson

Polska från 1700-talet