Image

Polska från Nora bergslag. Efter Claes Frödin. Ur Stig Hartmans notbok med uppteckningar.

Arr. Rune Paulsson

Polska från Nora bergslag