Image

Skams polska. Polskan spelades av Petter Ersson ”Spel-Kula”, Älvhyttan, på förstämd fiol. D-strängen stämdes upp till E och G-strängen till A. Arr är noterat som fiolen klingade. Uppt okänd.

Arr: Rune Paulsson

Skams polska