Image

Slängpolska  uppt efter ”Spel-kungen” August Andersson, Uttersberg. Han lärde sig låten i Hjulsjö när han var i 20-årsåldern.

Arr: Rune Paulsson

Slängpolska