Image

”Spel-Kulas” polska. Enligt den beryktade klarinett- och fiolspelmannen ”Spel-Petter”, Petter Persson, Edsberg och Johan Anderson, Kräcklinge, Snavlunda, skulle polskan härstamma från ”Spel-Kula”, Petter Ersson. Älvhyttan.

Arr: Rune Paulsson

Spel-Kulas polska