Image

Vals efter Ahlström. När Fridolf Ahlström var tio år gammal lärde han sig valsen som var efter hans farfar. Uppt Olof Andersson.

Arr: Rune Paulsson

Vals efter Ahlström