Image

Albin Jansson

Albin Jansson Gottsta, Häverö socken. F 1889, d ?. Vid spelmanstävlingen i Vaxholm 1910 kom Albin på 2:a plats i sin klass. En tidning skrev följande: ”A P Jansson var en liten, mager, men liflig man, som med hela sin själ spelade med, hvars insikter uttrycktsfullt följde tonernas växlingar, och vilken till sist ej kunde låta bli att själf dansa med. Så förstod han också att handtera sin fiol, och mannen var en äkta typ för huru en bondespelman bör vara.” Albin var bror till min mamma Ruts första man David. Han kom från en spelmanssläkt där fadern Jan Mattson och hans söner samtliga var spelmän. Brodern Henning var den första som jag spelade folkmusik tillsammans med.