Image

Anders Andersson, ”Spel-Anders”

Anders Andersson, ”Spel-Anders”, f 1837, S:a Fingerboda Jerle. Fiolspelman. Farfar till Tore Andersson. Deltog i spelmanstävlingen i Lindesberg 1909.