Image

Anders Valfrid Ohlsson

Anders Valfrid Ohlsson, folkskollärare i Born mellan 1874 – 1904. Ohlsson spelade fiol och var notkunnig.