Image

Blinda Lasse

Blinda Lasse var en klarinett- och fiolspelman från Riddarhyttan. Han ansågs vara en duktig spelman och anlitades i både den egna socknen och och grannsocknarna. Han avled 1906 ca: 70 år gammal. ”En fin gammal man, som höll noga ordning vid dansen”, var Axel Inges omdöme.