Image

E J Öhman

E J Öhman, f 1854 d 1933. Fiolspelman från Grängshyttan, Järnboås.