Image

Erik Andersson

Erik Andersson i Ramshyttan var en skicklig fiolspelman efter vars stråke man dansade gamla valser, polka och polkett, den sistnämnda även kallad ”hoppa”. Till midsommardansen brukade det komma mycket folk från de omkringliggande torpen, och då vankades det som traktering en kagge hembryggt dricka

Erik Andersson, fiolspelman f 1887 i Kils socken. Kan ev vara samma person som Erik Andersson i Ramshyttan.