Image

Janne Nordahl

Janne Nordahl f 1842, d 1918 i Öskebohyttan, Linde socken. Till yrket bonde och spelman. Odlade och bröt mark på gården Trolldalen. Det hette om Nordahl att han var en styv fiolspelare. Ibland spelade han på förstämd fiol. Nordahl spelade på gillen och danser bl a tillsammans med Carl Eric Hartman, klarinettspelman  f i Viker 1870, d i Bångbro 1972. Hartman flyttade i sin ungdom till Öskevik. Man får även anta att Nordahl spelade tillsammans med Per Eriksson ”Vena-Pelle”, byggmästare och fiolspelman f 1858, d 1940. Samt Carl August Hellström, mjölnare i Born, klarinett- och fiolspelmanf 1839, d 1912.

Dessutom var fiolspelmannen och skogvaktaren Karl Hedmark f i Öskevik 1875, d i Nora 1958, svåger till Nordahl. Även om det skilde mycket i ålder mellan dessa båda, kan man förmoda att de spelade tillsammans och att att Hedmark lärde sig spela många av sin svågers låtar.

I dag är det bara en vals samt två polskor som i dag finns bevarade efter Nordahl. Det är mycket troligt att han – i likhet med många samtida spelmän – komponerade låtar som tyvärr inte finns upptecknade. Låtar som fanns lagrade i hans huvud och som gick förlorade vid hans bortgång.