Image

Johan (John) Molin

Johan (John) Molin, f 1899 i Dalkarlsberg, d 1978. Fiolspelman. Började som 12-åring att arbeta i skogen för att några år senare bli gruvarbetare fram till att gruvdriften lades ned år 1948. Som hobby under denna tid tillverkade han pipor och träskålar och provade även på att bygga fioler. När gruvdriften upphörde utvecklade han träsnideriet till sitt egentliga yrke. Han spelade ofta till dans på traktens festplatser och var även medlem i Vikers amatörorkester.