Image

Karl Hedmark

Karl Hedmark, f i Öskevik 1875, d i Nora 1958. Skogvaktare och jägare. Han började att spela fiol tidigt i pojkåren. I en intervju i Nora stads och Bergslags tidning inför hans 75-årsdag 1950, säger Hedmark att han hade c:a 200 låtar i huvudet. De som minns Karl säger att han höll sin fiol på det ”gamla sättet”, d v s stödde den mot bröstet och överarmen. Karl var svåger till Janne Nordahl.

Upptecknaren Olof Andersson skriver om Hedmark att han är gehörsspelman, och ej har lärt noter. Hans spelsätt röjer en viss oregelbundenhet i rytmiskt hänseende. I någon låt finner man t ex en eller annan övertalig taktdel, i en annan återigen har en taktdel borttappats, vilket gör att den rytmiska linjen förskjutes och låten kommer i otakt eller baktakt.
  Dessa oregelbundenheter äro dock inte i särskilt hög grad utmärkande för Hedmark och hans spelsätt i stort sett, snarare kan man beteckna det som ett gemensamt drag hos många bland de äldre och icke notkunniga spelmännen, och särskilt i de landskap som bjuder på mera invecklade och ”krokiga” melodier.
När Andersson vid upptecknandet av en låt påpekade att här fattas en taktdel, svarade Hedmark: ”den har jag inte haft bruk för”.