Image

Martin Lindblad

Martin Lindblad f 1910 i Lindesby, Järnboås, d 1991. Son till Knut Lindblad och bror till Elsa. Till yrket präst. Spelade gitarr och piano. Han och hans syskon och föräldrar spelade alla olika instrument. Lindblads mormors moster hade varit gift med ”Spel-Kula.” Hans mormor hade ofta talat om ”morbror Petter” d v s ”Spel-Kula”, som ofta kommmit och hälsat på i mormoderns föräldrahem. Om ”Spel-Kulas” hustru visste mormodern inte mycket, då hon dog relativt ung. Hon var mycket musikalisk och god sångerska.