Image

Nils Andersson

Nils Andersson, f 1864, d 1921. Upptecknare av folkmusik.