Image

Per Olsson, ”Blinda Petter”

Per Olsson, ”Blinda Petter” f 1742 bodde i Guldsmedshyttan där han gjorde sig känd som traktens skickligaste polskespelare.

Förmodligen hade Petter arbetat i en av traktens gruvor vilket – tyvärr – med den tidens metoder ledde till att åtskilliga genom oförsiktighet vid sprängningar förstörde sina ögon. Han var en sällsynt skicklig spelman.