Image

Brudmarsch efter ”Marsätrarn”.   ”Marsätrarn”, Anders Ekström, fiol- och klarinettspelman från Marsätra, Harg. 1830-1840-talet.

Arr: Rune Paulsson

Brudmarsch efter Marsätrarn