Image

Polska efter ”Båtsman Däck”. Johan Däck, båtsman och fiolspelman från Valö i närheten av Östhammar. F 1848, d 1913. Som sjöman seglade han jorden runt 3 gånger.

Arr: Rune Paulsson

Polska efter Båtsman Däck