Image

Polkett efter ”Glysen” och Hedmark. Uppt Olof Andersson. Carl Hedmark hade polketten från ”Glysen”.

I första reprisens fjärde takt har upptecknaren lagt till en taktdel för att, som han skriver, ”få låten att gå hem”. När Olof Andersson påpekade för Hedmark att här fattades en taktdel, anmärkte denne att ”den har jag inte haft bruk för”.

Arr: Rune Paulsson

Polkett efter Glysen och Hedmark